• 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84 (0) 28 3622 2280
ENVI
ĐẶT PHÒNG NGAY

Phòng chúng tôi

Liên hệ

Thông tin